132822_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132822
Lakseprisen auka med nær ei krone
statistikk
2013-11-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 44 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lakseprisen auka med nær ei krone

I veke 44 2013 var eksportprisen for fersk laks 39,70 kr/kg, ein oppgang på 2,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 44 2013Endring i prosent
Uke 43 2013 - Uke 44 2013Uke 44 2012 - Uke 44 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,702,546,9
Fryst laks40,731,945,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 7343,75,3
Fryst laks1 258-1,931,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 44 enda på 18 734 tonn, ein oppgang på 3,7 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 18 068 tonn.

I veke 44 blei det eksportert 1 258 tonn frosen laks, og prisen var 40,73 kr/kg.