132579_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132579
Svak auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-10-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 43 2013

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 43 2013 var eksportprisen for fersk laks 38,74 kr/kg, ein oppgang på 1,1 prosent samanlikna med veka tidlegare. 

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 43 2013Endring i prosent
Uke 42 2013 - Uke 43 2013Uke 43 2012 - Uke 43 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks38,741,154,3
Fryst laks39,973,135,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 0680,14,4
Fryst laks1 2832,936,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 43 enda på 18 068 tonn, ein oppgang på berre 0,1 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 18 051 tonn.

 I veke 43 blei det eksportert 1 283 tonn frosen laks, og prisen var 39,97 kr/kg.