132577_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132577
Stor auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-10-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 42 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 42 2013 var eksportprisen for fersk laks 38,32 kr/kg, ein oppgang på 7,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

 

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 42 2013Endring i prosent
Uke 41 2013 - Uke 42 2013Uke 42 2012 - Uke 42 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks38,327,446,0
Fryst laks38,78-1,531,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 051-2,1-1,3
Fryst laks1 247-2,142,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 42 enda på 18 051 tonn, ein nedgang på 2,1 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 18 442 tonn.

I veke 42 blei det eksportert 1 247 tonn frosen laks, og prisen var 38,78 kr/kg.