132573_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132573
Ny auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-10-09T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 40 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Ny auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 40 2013 var eksportprisen for fersk laks 35,87 kr/kg, ein auke på 9,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.  

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 40 2013Endring i prosent
Uke 39 2013 - Uke 40 2013Uke 40 2012 - Uke 40 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks35,879,347,7
Fryst laks37,351,131,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 7271,38,2
Fryst laks1 330-10,7-9,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 40 enda på 18 727 tonn, ein auke på 1,3 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 18 487 tonn.

I veke 40 blei det eksportert 1 330 tonn frosen laks, og prisen var 37,35 kr/kg.