132571_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
132571
Markant auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-10-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 39 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Markant auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 39 2013 var eksportprisen for fersk laks 32,82 kr/kg, ein auke på 9,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 39 2013Endring i prosent
Uke 38 2013 - Uke 39 2013Uke 39 2012 - Uke 39 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks32,829,336,8
Fryst laks36,94-8,226,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 487-2,00,2
Fryst laks1 49031,272,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 39 enda på 18 487 tonn, ein nedgang på 2 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 18 859 tonn.

I veke 39 blei det eksportert 1 490 tonn frosen laks, og prisen var 36,94 kr/kg.