92577_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92577
Framleis fall i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-09-25T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 38 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Framleis fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 38 2013 var eksportprisen for fersk laks 30,04 kr/kg, ein nedgang på 10,9 prosent samanlikna med veka tidlegare. 

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 38 2013Endring i prosent
Uke 37 2013 - Uke 38 2013Uke 38 2012 - Uke 38 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks30,04-10,915,4
Fryst laks40,26-3,335,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 8594,72,7
Fryst laks1 13610,125,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 38 enda på 18 859 tonn, ein auke på 4,7 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 18 020 tonn.

I veke 38 blei det eksportert 1 136 tonn frosen laks, og prisen var 40,26 kr/kg.