92575_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92575
Fall i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-09-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 37 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 37 2013 var eksportprisen for fersk laks 33,73 kr/kg, ein nedgang på 9,6 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 37 2013Endring i prosent
Uke 36 2013 - Uke 37 2013Uke 37 2012 - Uke 37 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks33,73-9,625,3
Fryst laks41,631,241,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 0207,33,8
Fryst laks1 03240,060,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 37 enda på 18 020 tonn, ei auke på 7,3 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 16 791 tonn.

I veke 37 blei det eksportert 1 032 tonn frosen laks, og prisen var 41,63 kr/kg.