92573_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92573
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-09-11T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 36 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 36 2013 var eksportprisen for fersk laks 37,31 kr/kg, ein nedgang på 2,2 prosent samanlikna med veka før. 

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 36 2013Endring i prosent
Uke 35 2013 - Uke 36 2013Uke 36 2012 - Uke 36 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,31-2,230,5
Fryst laks41,13-1,937,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 7912,41,9
Fryst laks73743,1-6,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 36 enda på 16 791 tonn, ein auke på 2,4 prosent frå veke 35, då eksportkvantumet var 16 403 tonn.

I veke 36 blei det eksportert 737 tonn frosen laks, og prisen var 41,13 kr/kg.