92571_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92571
Fall i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-09-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 35 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 35 2013 var eksportprisen for fersk laks 38,16 kr/kg, ein nedgang på 9,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 35 2013Endring i prosent
Uke 34 2013 - Uke 35 2013Uke 35 2012 - Uke 35 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks38,16-9,231,1
Fryst laks41,943,144,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 4035,6-0,8
Fryst laks515-4,5-31,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 35 enda på 16 403 tonn, ein auke på 5,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 15 530 tonn.

I veke 35 blei det eksportert 515 tonn frosen laks, og prisen var 41,94 kr/kg.