92569_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92569
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-08-28T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 34 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 34 2013 var eksportprisen for fersk laks 42,03 kr/kg, ein nedgang på 3,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 34 2013Endring i prosent
Uke 33 2013 - Uke 34 2013Uke 34 2012 - Uke 34 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,03-3,251,9
Fryst laks40,662,333,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 53013,60,0
Fryst laks539-7,1-35,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 34 enda på 15 530 tonn, ein auke på 13,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 675 tonn.

I veke 34 blei det eksportert 539 tonn frosen laks, og prisen var 40,66 kr/kg.