92567_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92567
Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-08-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 33 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vesentleg auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 33 2013 var eksportprisen for fersk laks 43,43 kr/kg, ein auke på 8,8 prosent samanlikna med veka tidlegare. 

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 33 2013Endring i prosent
Uke 32 2013 - Uke 33 2013Uke 33 2012 - Uke 33 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,438,858,7
Fryst laks39,76-8,130,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 675-0,4-10,7
Fryst laks5800,027,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 33 enda på 13 675 tonn, ein nedgang på 0,4 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 734 tonn.

I veke 33 blei det eksportert 580 tonn frosen laks, og prisen var 39,76 kr/kg.