92565_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92565
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-08-14T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 32 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 32 2013 var eksportprisen for fersk laks 39,92 kr/kg, ein nedgang på 0,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 32 2013Endring i prosent
Uke 31 2013 - Uke 32 2013Uke 32 2012 - Uke 32 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,92-0,541,0
Fryst laks43,270,448,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 7349,2-8,8
Fryst laks58031,2-22,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 32 enda på 13 734 tonn, ein auke på 9,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 12 572 tonn.

I veke 32 blei det eksportert 580 tonn frosen laks, og prisen var 43,27 kr/kg.