92563_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92563
Ny nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-08-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 31 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Ny nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 31 2013 var eksportprisen for fersk laks 40,14 kr/kg, ein nedgang på 6,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 31 2013Endring i prosent
Uke 30 2013 - Uke 31 2013Uke 31 2012 - Uke 31 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks40,14-6,747,7
Fryst laks43,08-1,846,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks12 572-6,9-17,5
Fryst laks442-19,5-51,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 31 enda på 12 572 tonn, ein nedgang på 6,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 509 tonn.

I veke 31 blei det eksportert 442 tonn frosen laks og prisen var 43,08 kr/kg.