92561_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92561
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-07-31T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 30 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 30 2013 var eksportprisen for fersk laks 43,01 kr/kg, ein nedgang på 4,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 30 2013Endring i prosent
Uke 29 2013 - Uke 30 2013Uke 30 2012 - Uke 30 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,01-4,761,9
Fryst laks43,891,452,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 509-4,2-5,9
Fryst laks54923,6-31,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 30 enda på 13 509 tonn, ein nedgang på 4,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 098 tonn.

I veke 30 blei det eksportert 549 tonn frosen laks og prisen var 43,89 kr/kg.