92559_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92559
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-07-24T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 29 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 29 2013 var eksportprisen for fersk laks 45,12 kr/kg, ein auke på 1,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.  

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 29 2013Endring i prosent
Uke 28 2013 - Uke 29 2013Uke 29 2012 - Uke 29 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks45,121,970,9
Fryst laks43,291,445,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 0980,0-2,2
Fryst laks44415,0-27,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 29 enda på 14 098 tonn, uendra frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 102 tonn.

 I veke 29 blei det eksportert 444 tonn frosen laks og prisen var 43,29 kr/kg.