92555_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92555
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-07-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 27 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 27 2013 var eksportprisen for fersk laks 45,15 kr/kg, ein auke på 4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 27 2013Endring i prosent
Uke 26 2013 - Uke 27 2013Uke 27 2012 - Uke 27 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks45,154,063,0
Fryst laks43,083,545,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 2176,8-14,1
Fryst laks356-45,2-46,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 27 enda på 14 217 tonn, ein auke på 6,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 309 tonn.

I veke 27 blei det eksportert 356 tonn frosen laks, og prisen var 43,08 kr/kg.