124751_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
124751
Ny auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-07-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 26 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Ny auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 26 2013 var eksportprisen for fersk laks 43,40 kr/kg, ein auke på 5,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 26 2013Endring i prosent
Uke 25 2013 - Uke 26 2013Uke 26 2012 - Uke 26 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,405,461,3
Fryst laks41,64-1,134,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 309-0,2-15,9
Fryst laks65034,3-36,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 26 enda på 13 309 tonn, ein nedgang på 0,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 330 tonn.

I veke 26 blei det eksportert 650 tonn frosen laks, og prisen var 41,64 kr/kg.