124753_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
124753
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-06-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 25 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 25 2013 var eksportprisen for fersk laks 41,19 kr/kg, ein auke på 5,0 prosent samanlikna med veka tidlegare.  

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 25 2013Endring i prosent
Uke 24 2013 - Uke 25 2013Uke 25 2012 - Uke 25 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,195,049,3
Fryst laks42,09-2,343,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 330-10,8-20,3
Fryst laks484-11,7-54,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 25 enda på 13 330 tonn, ein nedgang på 10,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 940tonn.

I veke 25 blei det eksportert  484 tonn frosen laks, og prisen var 42,09 kr/kg.