92553_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92553
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-06-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 24 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 24 2013 var eksportprisen for fersk laks 39,22 kr/kg, ein nedgang på 2,5 prosent samanlikna med førre veka.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 24 2013Endring i prosent
Uke 23 2013 - Uke 24 2013Uke 24 2012 - Uke 24 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,22-2,551,3
Fryst laks43,061,541,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 9400,6-15,1
Fryst laks54835,6-55,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 24 enda på 14 940 tonn, ein oppgang på 0,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 847 tonn.

I veke 24 blei det eksportert 548 tonn frosen laks, og prisen var 43,06 kr/kg.