92551_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92551
Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-06-12T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 23 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 23 2013 var eksportprisen for fersk laks 40,22 kr/kg, ein nedgang på 1,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.  

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 23 2013Endring i prosent
Uke 22 2013 - Uke 23 2013Uke 23 2012 - Uke 23 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks40,22-1,352,2
Fryst laks42,43-0,232,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 847-2,1-12,6
Fryst laks404-23,5-44,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 23 enda på 14 847 tonn, ein nedgang på 2,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 15 171 tonn.

I veke 23 blei det eksportert 404 tonn frosen laks og prisen var 42,43 kr/kg.