92549_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92549
Fall i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-06-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 22 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 22 2013 var eksportprisen for fersk laks 40,77 kr/kg, ein nedgang på 6,9 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 22 2013Endring i prosent
Uke 21 2013 - Uke 22 2013Uke 22 2012 - Uke 22 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks40,77-6,944,1
Fryst laks42,527,845,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 1714,9-1,0
Fryst laks528108,716,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 22 enda på 15 171 tonn, ein oppgang på 4,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 456 tonn.

I veke 22 blei det eksportert 528 tonn frosen laks, og prisen var 42,52 kr/kg.