92547_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92547
Noko oppgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-05-29T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 21 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Noko oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 21 2013 var eksportprisen for fersk laks 43,81 kr/kg, ein auke på 0,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 21 2013Endring i prosent
Uke 20 2013 - Uke 21 2013Uke 21 2012 - Uke 21 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,810,748,5
Fryst laks39,45-3,827,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 4562,3-12,6
Fryst laks253-21,4-60,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 21 enda på 14 456 tonn, ein oppgang på 2,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 132 tonn.

I veke 21 blei det eksportert 253 tonn frosen laks, og prisen var 39,45 kr/kg.