92545_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92545
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-05-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 20 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 20 2013 var eksportprisen for fersk laks 43,51 kr/kg, ein auke på 2,8 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 20 2013Endring i prosent
Uke 19 2013 - Uke 20 2013Uke 20 2012 - Uke 20 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,512,839,1
Fryst laks41,002,436,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 132-0,6-2,0
Fryst laks32217,1-40,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 20 enda på 14 132 tonn, ein nedgang på 0,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 217 tonn.

I veke 20 blei det eksportert 322 tonn frosen laks og prisen var 41,00 kr/kg.