92543_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92543
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-05-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 19 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 19 2013 var eksportprisen for fersk laks 42,31 kr/kg, ein nedgang på 0,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 19 2013Endring i prosent
Uke 18 2013 - Uke 19 2013Uke 19 2012 - Uke 19 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,31-0,245,6
Fryst laks40,02-6,038,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 2177,2-14,0
Fryst laks2753,4-58,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 19 enda på 14 217 tonn, ein oppgang på 7,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 265 tonn.

I veke 19 blei det eksportert 275 tonn frosen laks og prisen var 40,02 kr/kg.