92541_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92541
Ein viss oppgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2013-05-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 18 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Ein viss oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 18 2013 var eksportprisen for fersk laks 42,41 kr/kg, ein auke på 1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 18 2013Endring i prosent
Uke 17 2013 - Uke 18 2013Uke 18 2012 - Uke 18 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,411,045,7
Fryst laks42,574,135,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 265-7,21,9
Fryst laks266-15,6-33,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 18 enda på 13 265 tonn, ein nedgang på 7,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 289 tonn.

I veke 18 blei det eksportert 266 tonn frosen laks, og prisen var 42,57 kr/kg.