92539_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92539
Lågare eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-05-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 17 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lågare eksportpris for fersk laks

I veke 17 2013 var eksportprisen for fersk laks 42,00 kr/kg, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 17 2013Endring i prosent
Uke 16 2013 - Uke 17 2013Uke 17 2012 - Uke 17 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,00-2,844,3
Fryst laks40,885,438,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 2896,3-7,0
Fryst laks3151,9-24,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 17 enda på 14 289 tonn, ein auke på 6,3 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 438 tonn.

I veke 17 blei det eksportert 315 tonn frosen laks, og prisen var 40,88 kr/kg.