92537_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92537
Eksportprisen på laks stig framleis
statistikk
2013-04-24T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 16 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportprisen på laks stig framleis

I veke 16 2013 var eksportprisen for fersk laks 43,23 kr/kg, ein auke på 2,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 16 2013Endring i prosent
Uke 15 2013 - Uke 16 2013Uke 16 2012 - Uke 16 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,232,350,6
Fryst laks38,791,137,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 438-0,8-18,6
Fryst laks30939,8-28,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 16 enda på 13 438 tonn, ein svak nedgang på 0,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 550 tonn.

I veke 16 blei det eksportert 309 tonn frosen laks, og prisen var 38,79 kr/kg.