92535_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92535
Eksportprisen på laks stiger
statistikk
2013-04-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 15 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksportprisen på laks stiger

I veke 15 2013 var eksportprisen for fersk laks 42,27 kr/kg, ein auke på 6,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 15 2013Endring i prosent
Uke 14 2013 - Uke 15 2013Uke 15 2012 - Uke 15 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,276,144,1
Fryst laks38,35-1,225,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 55020,0-12,7
Fryst laks221-3,1-61,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 15 enda på 13 550 tonn, ein auke på 20 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 291 tonn.

I veke 15 blei det eksportert 221 tonn frosen laks og prisen var 38,35 kr/kg.