92533_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92533
Lakseprisen auka med nær 2 kroner
statistikk
2013-04-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 14 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lakseprisen auka med nær 2 kroner

I veke 14 2013 var eksportprisen for fersk laks 39,85 kr/kg, ein auke på 5,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 14 2013Endring i prosent
Uke 13 2013 - Uke 14 2013Uke 14 2012 - Uke 14 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,855,134,6
Fryst laks38,8310,633,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks11 2912,821,6
Fryst laks228-36,1-55,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 14 enda på 11 291 tonn, ein auke på 2,8 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 10 986 tonn.

I veke 14 blei det eksportert 228 tonn frosen laks og prisen var 38,83 kr/kg.