92530_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92530
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-04-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 13 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 13 2013 var eksportprisen for fersk laks 37,93 kr/kg, ein auke på 5,3 prosent samanlikna med veka tidlegare.  

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 13 2013Endring i prosent
Uke 12 2013 - Uke 13 2013Uke 13 2012 - Uke 13 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,935,342,4
Fryst laks35,12-7,816,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks10 986-40,2-40,1
Fryst laks357-17,6-56,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 13 enda på 10 986 tonn, ein nedgang på heile 40,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 18 376 tonn. Likeins med tidlegare år, var eksportkvantumet av laks lågt i påskeveka

I veke 13 blei det eksportert 357 tonn frosen laks og prisen var 35,12 kr/kg.