92528_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92528
Noko nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-03-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 12 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Noko nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 12 2013 var eksportprisen for fersk laks 36,02 kr/kg, ein nedgang på 4,5 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 12 2013Endring i prosent
Uke 11 2013 - Uke 12 2013Uke 12 2012 - Uke 12 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks36,02-4,527,4
Fryst laks38,09-0,634,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 37615,67,0
Fryst laks433-4,8-27,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 12 enda på 18 376 tonn, ei auke på 15,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 15 892 tonn. Større eksportkvanta er vanleg uka før påske.

I veke 12 blei det eksportert 433 tonn frosen laks og prisen var 38,09 kr/kg.