92526_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92526
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-03-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 11 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 11 2013 var eksportprisen for fersk laks 37,70 kr/kg, ein nedgang på 3,1 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 11 2013Endring i prosent
Uke 10 2013 - Uke 11 2013Uke 11 2012 - Uke 11 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,70-3,129,7
Fryst laks38,334,229,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 8929,0-3,1
Fryst laks45526,7-41,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 11 enda på 15 892 tonn, ei auke på 9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 576 tonn.

I veke 11 blei det eksportert 455 tonn frosen laks og prisen var 38,33 kr/kg.