92524_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92524
Svak nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-03-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 10 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 10 2013 var eksportprisen for fersk laks 38,90 kr/kg, ein nedgang på 0,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 10 2013Endring i prosent
Uke 9 2013 - Uke 10 2013Uke 10 2012 - Uke 10 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks38,90-0,235,8
Fryst laks36,8012,828,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 5767,6-6,1
Fryst laks359-43,8-50,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 10 enda på 14 576 tonn, ei auke på 7,6 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 550 tonn.

I veke 10 blei det eksportert 359 tonn frosen laks og prisen var 36,80 kr/kg.