92522_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92522
Lakseprisen auka med nær 2 kroner
statistikk
2013-03-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 9 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lakseprisen auka med nær 2 kroner

I veke 9 2013 var eksportprisen for fersk laks 38,97 kr/kg, ein auke på 5,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 9 2013Endring i prosent
Uke 8 2013 - Uke 9 2013Uke 9 2012 - Uke 9 2013
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks38,975,235,5
Fryst laks32,61-7,412,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 5502,9-14,4
Fryst laks63934,81,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 9 enda på 13 550 tonn, ein oppgang på 2,9 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 163 tonn.

I veke 9 blei det eksportert 639 tonn frosen laks og prisen var 32,61 kr/kg.