92518_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92518
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-02-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 7 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 7 2013 var eksportprisen for fersk laks 36,13 kr/kg, ein auke på 3,7 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av oppalen laks. Veketall1
Uke 7 2013Endring i prosent
Uke 6 2013 - Uke 7 2013Uke 7 2012 - Uke 7 2013
1Grunna endringar i norsk tolltariffnomenklatur for 2012 er utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319. Før 2012 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks36,133,716,2
Fryst laks33,11-0,518,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 3325,15,3
Fryst laks382-21,2-44,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 7 enda på 14 332 tonn, ein oppgang på 5,1 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 631 tonn.

I veke 7 blei det eksportert 382 tonn frosen laks og prisen var 33,11 kr/kg.