92516_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92516
Svak nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-02-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 6 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 6 2013 var eksportprisen for fersk laks 34,84 kr/kg, ein nedgang på 1,2 prosent samanlikna med veka tidlegare.

Eksport av laks. Veketall
Uke 6 2013Endring i prosent
Uke 5 2013 - Uke 6 2013Uke 6 2012 - Uke 6 2013
Kilopris (kr)
Fersk oppalen laks34,84-1,220,9
Frosen oppalen laks33,274,420,5
Kvantum (tonn)
Fersk oppalen laks13 631-0,75,8
Frosen oppalen laks485-15,7-30,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 6 enda på 13 631 tonn, ein nedgang på 0,7 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 13 732 tonn.

I veke 6 blei det eksportert 485 tonn frosen laks og prisen var 33,27 kr/kg.