92514_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92514
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-02-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 5 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 5 2013 var eksportprisen for fersk laks 35,27 kr/kg, ein nedgang på 3,4 prosent samanlikna med veka tidlegare.  

Eksport av laks. Veketall
Uke 5 2013Endring i prosent
Uke 4 2013 - Uke 5 2013Uke 5 2012 - Uke 5 2013
Gjennomsnittlig eksportpris (kroner/kg)
Fersk oppalen laks35,27-3,426,0
Frosen oppalen laks31,887,413,5
Eksportert kvantum (tonn)
Fersk oppalen laks13 732-2,03,8
Frosen oppalen laks575-31,4-25,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 5 enda på 13 732 tonn, ein nedgang på 2,0 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 14 010 tonn.

I veke 5 blei det eksportert 575 tonn frosen laks og prisen var 31,88 kr/kg.