92512_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
92512
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2013-01-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 4 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 4 2013 var eksportprisen for fersk laks 36,51 kr/kg, ein oppgang på 5 prosent samanlikna med veka tidlegare.  

Eksport av laks. Veketall
Uke 4 2013Endring i prosent
Uke 3 2013 - Uke 4 2013Uke 4 2012 - Uke 4 2013
Gjennomsnittlig eksportpris (kroner/kg)
Fersk oppalen laks36,515,017,5
Frosen oppalen laks29,67-1,59,4
Eksportert kvantum (tonn)
Fersk oppalen laks14 010-7,47,9
Frosen oppalen laks8382,99,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 4 enda på 14 010 tonn, ein nedgang på 7,4 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 15 135 tonn.

I veke 4 blei det eksportert 838 tonn frosen laks og prisen var 29,67 kr/kg.