431382_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
431382
statistikk
2021-03-05T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2021, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2021Februar 2021
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta664 356665 864
Internasjonale reservar600 745606 390
Reserveposisjonen i IMF12 88012 956
Spesielle trekkrettar i IMF18 80018 922
Andre internasjonale reservar31 93127 596
Andre krav i valuta5 5093 771