431330_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
431330
statistikk
2021-02-05T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2021, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2020Januar 2021
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta652 739665 614
Internasjonale reservar602 617602 008
Reserveposisjonen i IMF12 91812 877
Spesielle trekkrettar i IMF18 85518 795
Andre internasjonale reservar18 34931 934
Andre krav i valuta1 1474 666