431380_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
431380
statistikk
2021-01-11T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2020, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
November 2020Desember 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta655 104652 739
Internasjonale reservar587 550602 617
Reserveposisjonen i IMF13 25512 918
Spesielle trekkrettar i IMF20 54918 855
Andre internasjonale reservar33 75018 349
Andre krav i valuta4 7161 147