398833_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
398833
statistikk
2020-12-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2020, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2020November 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta698 543649 173
Internasjonale reservar635 448581 612
Reserveposisjonen i IMF14 12113 254
Spesielle trekkrettar i IMF21 88920 547
Andre internasjonale reservar27 08533 760
Andre krav i valuta3 5154 367