398831_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
398831
statistikk
2020-11-06T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2020, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
September 2020Oktober 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta695 790700 035
Internasjonale reservar627 286636 985
Reserveposisjonen i IMF12 36814 118
Spesielle trekkrettar i IMF21 46121 884
Andre internasjonale reservar34 67527 048
Andre krav i valuta3 6043 510