398825_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
398825
statistikk
2020-08-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2020, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juni 2020Juli 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta719 085682 459
Internasjonale reservar639 040612 847
Reserveposisjonen i IMF12 54012 089
Spesielle trekkrettar i IMF21 59120 813
Andre internasjonale reservar45 91436 710
Andre krav i valuta7 4298 840