398847_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
398847
statistikk
2020-04-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2020, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2020Mars 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta627 449741 729
Internasjonale reservar572 670663 446
Reserveposisjonen i IMF9 46910 392
Spesielle trekkrettar i IMF21 12623 335
Andre internasjonale reservar24 18444 556
Andre krav i valuta5 8912 884