398815_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
398815
statistikk
2020-02-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2020, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Desember 2019Januar 2020
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta589 969613 695
Internasjonale reservar553 277565 225
Reserveposisjonen i IMF8 8649 254
Spesielle trekkrettar i IMF20 25720 625
Andre internasjonale reservar7 57118 591
Andre krav i valuta6434 910