398813_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
398813
statistikk
2020-01-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
November 2019Desember 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta626 141589 969
Internasjonale reservar568 679553 277
Reserveposisjonen i IMF8 7698 864
Spesielle trekkrettar i IMF21 18920 257
Andre internasjonale reservar27 5047 571
Andre krav i valuta989643