365671_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365671
statistikk
2019-12-06T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2019November 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta624 286622 124
Internasjonale reservar562 234564 903
Reserveposisjonen i IMF9 1208 763
Spesielle trekkrettar i IMF21 28921 176
Andre internasjonale reservar31 64327 282
Andre krav i valuta3 943527