365669_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365669
statistikk
2019-11-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
September 2019Oktober 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta621 359619 263
Internasjonale reservar545 196557 583
Reserveposisjonen i IMF8 9099 101
Spesielle trekkrettar i IMF20 79421 241
Andre internasjonale reservar46 46031 338
Andre krav i valuta1 4414 250