365667_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
365667
statistikk
2019-10-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2019, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
August 2019September 2019
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta619 881618 951
Internasjonale reservar549 340542 836
Reserveposisjonen i IMF9 2108 896
Spesielle trekkrettar i IMF21 44320 761
Andre internasjonale reservar39 88846 458
Andre krav i valuta6391 062